ÁSZF

 

Tisztelt Látogatónk!

A www.wolvesshop.hu online áruház használata az alábbi feltételek egyidejű elfogadását jelentik. Kérjük, ezeket megrendelése előtt figyelmesen olvassa át! 1. Általános rendelkezések 

1.1.    A www.wolvesshop.hu online áruház tulajdonosa és tartalmi üzemeltetője az 

 •    Név: CoachLab Sports Kft
 •    Székhely: 1084 Budapest, Auróra utca 30-32. mf 5.
 •    Adószám:  24933856-2-42.
 •    Cégjegyzékszám: 01-09-190174


1.2.    Az online áruházban bármely felhasználó rendelhet árut, aki 

 •    érvényes regisztrációval rendelkezik; 
 •    elfogadja a jogi nyilatkozatban leírtakat. 


1.3.    Eladó csak online értékesítési felülettel rendelkezik.

Értékesítési telephely címe: 1084 Budapest, Auróra utca 30-32. mf 5.


1.4.    A távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben leírtak vonatkoznak az Eladó ( CoachLab Sports Kft) és Vevő (regisztrált felhasználó) jogaira, valamint kötelezettségeire.


2.    Eladásra kínált termékek 

2.1.    A webáruház kizárólag új (nem használt) termékeket kínál megvételre, mely termékek minden szükséges engedéllyel rendelkeznek, magyarországi értékesítésük jogkövetően történik. 


2.2.     Szavatosság és jótállás 
        
       Az eladó szavatossági, és jótállási felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglaltak az irányadóak 


A  szavatossági, vagy jótállási jogok csak személyesen érvényesíthetők az Eladó székhelyén az eredeti okmányok (számla) bemutatása mellett.


2.3.    A termékek leírása és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendőek a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. Szándékunk szerint a termékleírás minden olyan információt tartalmaz a termékről, mely annak felhasználási célját meghatározza, használhatóságát alapvetően befolyásolja. Mindezen információközlési törekvések ellenére a bemutatott termékek leírása nem tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. Előfordulhat, hogy vásárlás előtt ezért további információra van szükség a termékről, melyet kérhet a Vevőszolgálattól telefonon, vagy az Eladó értékesítési telephelyén személyesen. 

2.4.    A webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, melyek az ÁFA értékét tartalmazzák, nem tartalmazzák azonban a termék kiszállításának díját. A szállítási díjakat külön tüntetjük fel, vagy lásd a Szállítás fejezetekben. 


3.    Vásárlás 

3.1.    Az online áruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak belépést követően. 

3.2.    A kosár tartalmának megrendelése a következő lépésekben történik: 

 •    Felhasználó adatainak ellenőrzése, fizetési mód választás (lásd Fizetési módok fejezet) 
 •    Megrendelésre kerülő termékek összegzése.
 •    Megrendelés jóváhagyása 
 •    Fizetés online banki felületen (csak online fizetés esetén) 4.    Fizetés 

4.1.    Az online áruházban két fizetési mód választható: 

 •    Fizetés utánvéttel 
 •    Online fizetés

4.2.    Utánvétes fizetés esetén a vásárlás ellenértékének kifizetése a termék szállításakor és Vevői átvételekor történik készpénzben. 

4.3.    Az online fizetés azonnal a megrendelés jóváhagyása után történik a …..............................

virtuális POS szolgáltatás igénybevételével. A biztonságos online fizetési felület működtetéséért a Bank az Eladótól függetlenül önállóan felel. 5.    Szállítás 

5.1.    Szállítást futárszolgálat végzi Magyarország teljes területén. A kézbesítés kizárólag munkanapokon, munkaidőben biztosított. 

5.2.    A szállítási határidő a raktárkészlettől függően változó, általában 2-5 munkanap, azonban készlethiány esetén Eladó nem vállal felelősséget ezen irányadó határidő túllépéséért. 

5.3.    A szállítási díj kiszámítása a csomag (kosárban található termékek) összmérete és összsúlya, alapján automatikusan történik mely az eladó által a Vevővel egyeztetve felülvizsgálatra kerülhet.

5.4.    A szállítási díj tartalmazza a csomagolás és a  kiszállás költségét is, amennyiben az első kézbesítési próbálkozás sikertelen volt előfordulhat többletköltség.

5.5.    Átvételkor Vevő felelőssége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó tételre hivatkozva nem fogadunk el! 

5.6.    A megrendelést a rendszerünkben történő feldolgozása után átadjuk a futárszolgálatnak kiszállításra. Abban az esetben ha a futár a rendeléskor megadott címen nem talál senkit, akkor a megadott telefonszámon fog jelentkezni a kiszállítási időpont egyeztetése céljából. Amennyiben e feltétel a Vevő hibájából nem valósulhat meg (hibás telefonszám, nem lehetséges a kapcsolatfelvétel), úgy a rendelt tételeket nem áll módunkban kézbesíteni! 

5.7.   Szállítási díjaink

0-2,0 kg-ig 1190.-ft

2,1-5,0 kg-ig 1390.-ft

5,1-10,0 kg-ig 1490.-ft

10,1-20 kg-ig 1590.-ft
6.    Vásárlástól való elállás joga 

6.1.    Vevő az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. 

6.2.    Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 

6.3.    Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. 

6.4.    Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 


7.    Adatok védelme 

7.1.    A webáruház használatához szükséges a Vevő alapvető és nyilvános adatainak rögzítése. Ezt a célt szolgálja a regisztráció, mely nélkül a vásárlás nem engedélyezett az áruházban. A regisztrációval a Vevő nem ad ki, az Eladó nem jut hozzá személyiségi jogokat érintő adatokhoz. 

7.2.    Az Eladó a Vevő adatait a megrendelések teljesítése és annak feltételei későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ezen adatokat kizárólag az értékesítéshez kapcsolódó tárgykörben használja fel a napi üzletmenete során, az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha 

 •    a rendelés teljesítésekor a harmadik fél Eladó alvállalkozójaként működik (szállítmányozók). Ekkor azonban, az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni; 
 •   jogszabály, vagy hatósági eljárás erre nem kötelezi. 


7.3.    Eladó minden tőle elvárható ésszerű intézkedést megtesz a Vevők adatainak védelme érdekében mind a fizikai, mind az elektronikus biztonság terén. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. 


8.    Eladó felelősségének korlátozása 

A www.wolvesshop.hu online áruházban való árurendelés feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra, és esetlegesen 3. fél rossz szándékú beavatkozására. Az Eladó tevékenységét jóhiszeműen folytatja a tőle elvárható legnagyobb üzembiztonságra törekedve, azonban semmilyen körülmények között nem vállalható felelősség a technológia jellegéből fakadó alábbi speciális eseményekre, bármely okból is következtek azok be: 

 •    Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
 •    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 
 •    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
 •    Bármely levél, de főleg bármilyen adat elvesztése. 
 •    Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
 •    Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
 •    Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 
 •    Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépét a vírusoktól, illetve tárolt adatait a behatolóktól. 
 •    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 
 •    Eladó fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve az online áruházat vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Eladó szintén fenntartja a jogot termékei és szolgáltatásai árának és tartalmának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére 
 •    Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházon. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 
 •    Eladó nem vállal felelősséget a webáruház tartalmában tapasztalt semmilyen elírásért, tévesen feltüntetett információért. 
 •    Előfordulhat, hogy a webáruházon Eladó akaratától és ráhatásától független változtatás történik, vagy nem kívánt tartalmak közlése valósul meg. Eladó ezekért változásokért, illetve megjelenő tartalmakért, az Internet technológia biztonsági kockázataiból fakadóan, nem tud felelősséget vállalni, noha törekszik arra, hogy a nemkívánatos esemény tudomására jutásától számított legrövidebb időn belül eltávolítsa azokat, illetve visszaállítsa az eredeti állapotot. 
 •    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. 
 •    Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen. 
 •    Vevő az online áruházat kizárólag saját felelősségére használhatja.